Con người có thể đi xuyên qua một lỗ giun Worm Hole hay không?

Ngày:19/09/2020  
Xem Video:


Các nhà vật lý đã tìm ra một cách có thể khả thi để đưa ai đó đi qua lỗ giun Worm Hole. 

Liệu rằng con người có thể sống sót sau khi đi xuyên qua một lỗ giun Worm hole

Lỗ giun là Những đường hầm giữa hai lỗ đen nối các vùng không-thời gian xa xôi, và thông thường sẽ chẳng thể đưa một thứ gì đó qua chúng, nhưng việc tính toán trong một chiều không gian bổ sung có thể thực hiện được.
đường hầm không gian


Theo thuyết tương đối rộng của Albert Einstein, thuyết mô tả hành vi của lực hấp dẫn và không-thời gian, hầu hết các lỗ giun sẽ đóng lại bất cứ khi nào có thứ gì đó rơi vào nó, hoặc nó cực kỳ nhỏ bé và sẽ biến mất ngay lập tức.

Con người đi qua siêu không gian này, chắc chắn sẽ chết ngay tức khắc, vì năng lượng và trường hấp dẫn của lỗ giun Worm hole rất lớn, nó sẽ nghiền nát và làm tan biến các thể chất sinh học của con người.

www.Uviet.net