Nga công bố hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo Abakan mới

tháng 8 24, 2020