Lần đầu tiên Belarus đặt quân đội trong tình trạng báo động cao

tháng 8 23, 2020