Liệu rằng có tồn tại một đạng sống ngoài không gian, và chúng quy tụ thành bầy đàn trong điều kiện bức xạ và bụi khí của vũ trụ?

Chủ đề có liên quan: ,