Liệu rằng có tồn tại một đạng sống ngoài không gian, và chúng quy tụ thành bầy đàn trong điều kiện bức xạ và bụi khí của vũ trụ?

Ngày:13/07/2020  

Giả thuyết về các sinh vật Kỳ dị sinh sống bầy đàn trực tiếp trong các đám mây bụi khí ngoài không gian Vũ trụ

Chúng ta có dám chắc chắn rằng không tồn tại một loài động vật sống hoàn toàn trong không gian vụ trụ? Nghiêm túc, thậm chí có thể chúng còn quy tụ bầy đàn đâu đó trong không không gian của các bụi khí thiên Hà trong vũ trụ bất tận?
sinh vật chịu được bức xạ

Đàn bò không gian chắc chắn không tồn tại.

Nhưng giả thuyết về loài sứa không gian có kích thước của cá voi đi lang thang trong không gian là không hẳn là chúng không tồn tại.

Hơn nữa nếu DNA của nó thích nghi với sự khắc nghiệt của không gian và chúng ăn những thứ vật chất ngoài không gian có nhiều hơn để cung cấp giống như những đám mây khí và bức xạ vũ trụ.

Một thứ gì đó như trong ảnh này....
sứa không gian

Xem xét loài sứa về cơ bản là nhiều dạng sống tồn tại như trong một thể, cơ chế đó trong không gian sẽ hiệu quả nhất.

Vũ trụ là bất tận cùng, với hơn 300 tỷ thiên hà trong vũ trụ..... các phân tử hữu cơ hình thành sự sống cũng được phát hiện trong khắp không gian. chính vì thế, đâu đó torng vũ trụ sẽ có một dạng sống gì đó đặc biệt ở một điều kiện không gian và vật chất nào đó, mà chúng ta chưa thể khám phá.

www.Uviet.net