Liệu rằng có tồn tại một đạng sống ngoài không gian, và chúng quy tụ thành bầy đàn trong điều kiện bức xạ và bụi khí của vũ trụ?

tháng 7 13, 2020