Điều gì sẽ xảy ra nếu con người được khám phá ra một hành tinh khác?

Ngày:08/04/2020  
Trái đất: Hey wow có những nền văn minh khác ngoài kia!

Hành tinh khác: Hey wow ... có những người khác ngoài kia!

Trái đất: Này các bạn, có gì không?

Hành tinh khác: Chúng tôi vừa hoàn thành việc phát triển lò phản ứng nhiệt hạch và trong vòng 10 năm, toàn bộ thế giới của chúng tôi sẽ sử dụng năng lượng hạt nhân sạch. Toàn bộ hành tinh của chúng tôi hợp nhất thành một quốc gia duy nhất và nghèo đói sẽ không tồn tại. Chúng tôi đã có một cuộc nội chiến trên hành tinh trong suốt 100 năm qua vì vậy thay vì chi tiêu cho quân sự, chúng tôi đã đầu tư rất nhiều tiền cho nghiên cứu khoa học, phát triển văn hóa và giáo dục. Tất cả các xe phương tiện của chúng tôi chạy bằng điện và chúng tôi có lượng khí thải CO2 bằng 0.

Trái đất: Chờ đã... có phải các bạn vừa nói là mình không có quân đội, phải không?

Hành tinh khác: Đúng vậy. Chúng tôi chi 0 đồng/ một năm cho quân đội.

Trái đất: Thật sao?

Hành tinh khác: Đúng.

Trái đất: * ré lên với niềm vui sướng * Thật sao!?

Hành tinh khác: Vâng!, tại sao bạn rất phấn khích vậy?

Trái đất: không gì cả ....kkk...

==> Thế là Trong 15 năm tới, chúng ta dành toàn bộ sức lực để xây dựng một trong những điều sau: ảnh bên dưới.
Hạm đội không gian

Sau đó chúng ta đi chinh phục (xâm chiếm) họ. Đó là bản chất của chúng ta.