Lockheed Martin trình diễn hệ thống vũ khí laser mới của mình

tháng 11 10, 2019