Lần đầu tiên một chiếc F-35B Lightning II cất cánh trên một tàu tấn công đổ bộ Lưỡng cư

Chủ đề có liên quan: