Thuyết SỢI [M] Đa Vũ Trụ góp phần hỗ thuyết Bigbang của Albert Einstein

Ngày:11/11/2018  
 Zcomity  (12/11/2018): Thuyết SỢI [M] ra đời đã vô tình kết hợp với Thuyết Bigbang của Eintein khai sinh cho sự hình thanh Đa Vũ Trụ multi universe, những vũ trụ song song và chúng có vô số Vũ trụ ở các chiều không gian khác nhau. Ở đó có những phiên bản con người giống hệt chính chúng ta tồn tại. Tuy nhiên tất cả sự kiện lại không hề giống nhau, ở một vũ trụ song song khác, có thể bạn đã chết, cũng có thể bạn là một Kỹ sư, cũng có thể bạn là Tổng thống, và V.V. Tại sao lại như vậy?. Vì trong một khoảnh khắc vô cùng nhỏ 1/1000 Second, suy nghĩ của các Phiên bản của chúng chúng ta thay đổi không giống nhau.


còn tiếp ....


Nguyễn Hoàng Thế Anh
www.Zcomity.com