Thuyết Sợi M đã chứng minh thuyết BigBang của Einstein là hợp lý cho sự hình thành Vũ trụ

Ngày:12/11/2018  
 Zcomity  (11/12/ /2018):Thuyết SỢI M và Bigbang ra đời trong hai khái niệm lúc đầu Được cho là không giống nhau, tuy nhiên điểm cuối cùng lại chung một nguồn, Sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu.

Thuyết SỢI M cho rằng Vũ trụ của chúng ta nằm trên một tần số chiều không gian giao động tương tự như sóng giao động của một sợi dây đàn đang dao động. và có nhiều tần suất giao động khác nhau như vậy là một chiều Vũ trụ song song khác gọi là Parallel universe, các vũ trụ này bao bọc bởi các màng siêu mỏng ở cấp phân tử, một phần triệu Micrômét, chúng không đá động vào nhau bởi các chiều không gian khác nhau.

Còn Thuyết Bigbang hình thành vũ trụ của Einstein thì cho rằng một vũ nỗ khủng khiếm đã khai sinh Vũ trụ, chính vì sức đẩy của vụ nổ Bigbang đã đẩy các thiên Hà ra xa tạo nên sự giãn nỡ này càng tăng của Vũ trụ hiện nay.

Vậy hai thuyết này thoạt đầu không thể đi đến quan điểm chung, Các nhà khoa học NASA sau nhiều năm đau đầu, cuối cùng họ Phát hiện ra chúng có chung Nguồn gốc giữa Bigbang của Einstein như sau. Thuyết M các màng mỏng cách Ly đa Vũ trụ đã chạm vào nhau, tạo ra vụ va trạm giữa hai Vũ trụ song song chính vụ Va chạm thuết M đã tạo ra Vụ Nổ Bigbang mà Einstein đã nói tới, chúng tao ra lực đẩy làm vũ trụ giãn nở ngày càng rộng giữa các thiên Hà ngày nay mà chúng ta biết ngày nay.Nguyễn Hoàng Thế Anh
www.Zcomity.com