F-35 Joint Strikes Fighter Bị rơi ở vùng Nam Carolina, may mắn là Phi công kịp nhảy dù

2:06 CH_ 29/09/2018  
Chủ đề có liên quan: