Nguyên tố Ytterbium: Sẽ trở thành bộ nhớ lượng tử của tương lai

tháng 7 30, 2018