Phương thức Tối ưu Menu, Breadcrumb, HTML sitemap, XML sitemap cho seo

Ngày:04/03/2018  

Các thành phần Menu, Breadcrumb, HTML sitemap, XML sitemap gọi chung là sự điều hướng trong web. Bài viết sẽ giới thiệu tác dụng và cách tối ưu các thành phần điều hướng cho Seo.
Tối ưu Menu, Breadcrumb, HTML sitemap, XML sitemap cho seo

1 Tối ưu Menu
Tác dụng của menu trong website
Về mặt visitor, menu như 1 “bảng giới thiệu” những trang quan trọng nhất của website.
Về mặt SEO, spider dễ dàng index được những trang quan trọng nhất.
Trang chủ sẽ tăng điểm seo cho các trang nằm trong danh sách menu

Có nhiều dạng menu và nhiều cách thể hiện
Image map menu: http://www.milonic.com/menusample4.php
Text link menu: http://www.dethidaihoc.edu.vn/
Drop-down menu: http://seotopten.net
Flash menu : http://www.scriptocean.com/hmenu.html
Javascript menu : http://www.softcomplex.com/products/tigra_menu/demo/blue

Vị trí menu và tối ưu cho seo thế nào ?
Menu dọc thì nên bố trí bên phải trang
Nếu menu ngang ở trên là Flash/Javascript thì nên đặt text menu bên dưới. vì các bot của công cụ tìm kiếm không thể hiểu được flash và javascript.
Nếu sử dụng menu dạng hình ảnh, chú ý thuộc tính ALT

Tối ưu Menu, Breadcrumb, HTML sitemap, XML sitemap cho seo

2 Tối ưu Breadcrumb

Phía trên các tiêu đề mỏi bài viết bạn thường thấy có các link dưới dạng Home > Tin tức SEO > 10 thủ thuật adsense của google Tiếng Việt. Đây gọi là breadcrum.

Tác dụng của Breadcrumb
Về mặt visitor, cung cấp đường dẫn trở về trang trước hoặc trở về trang chủ
Về mặt SEO, giúp cho spider nhanh chóng đánh giá được cấu trúc tổng thể của website

nếu bạn sử dụng wordpress và theme của bạn không hỗ trợ Breadcumb bạn có thể xem bài viết sau Tạo Breadcrumb cho wordpress với Breadcrumb Navigation XT plugin

3. HTML SITEMAP

Cấu trúc html sitemap
HTML sitemap liệt kê tất cả các liên kết (URL) trong từng phần hoặc từng trang khác nhau theo dạng cây
ví dụ: http://seotopten.net/cach-lam-seo/ hoặc http://www.thanhnien.com.vn/Pages/so-do-site.aspx

Tác dụng của html sitemap

Hướng đến visitor, giúp họ di chuyển và tìm được thông tin dễ dàng trong website

Cách tạo nhanh

Bạn có thể vào trang http://xml-sitemaps.com

4. XML SITEMAP

xml sitemap liệt kê danh sách các liên kết (URL) theo chuẩn XML.

xml sitemap giúp các spider index webite site tốt hơn. và dùng xml sitemap này để đăng ký sơ đồ trang trong webmaster tool.

Cách tạo
bạn có thể vào trang http://xml-sitemaps.com
nếu bạn dùng wordpress thì có thể dùng plugin Google XML Sitemaps plugin

Tóm lại bạn cần lưu ý những điểm sau
Nếu sử dụng menu dạng hình ảnh, chú ý thuộc tính ALT
Mỗi trang phải có breadcrumb
Hỗ trợ visitor bằng HTML sitemap và đăng ký XML sitemap với các SE
Đặt text link menu ở cuối mỗi trang