Mặt Trăng Sao Thổ sẽ là tiền đồn hữu ích của con người trong tương lai

Ngày:15/03/2018  
 Zcomity  (15/03/2018): SpaceX BFR có sức mạnh để đi trên quỹ đạo nhanh hơn. Bằng cách sử dụng quỹ đạo ellipical, nó có thể chạm trăng Titan của sao Thổ trong chỉ trong khoảng 3 năm và nếu chúng ta đột phá trong công nghệ Võ từ trường cho phi thuyền BFR nó có thể sử dụng quỹ đạo Parabol để đi đến mặt trăng của sao Thổ trong khoảng 2 năm rưỡi. Các sứ mệnh không gian hiện tại gửi các phi thuyền thăm dò đến Thổ tinh trong khoảng 6 năm.

Con người trên mặt trăng Titan sẽ không cần một bộ trang phục trợ áp suất để tồn tại. Bạn sẽ cần một mặt nạ oxy và quần áo ấm.
Ảnh : Aviation Space Environment Medicine. 2009 Oct;80(10):900-1. Titan: một điểm đến xa xôi nhưng quyến rũ dành cho của con người đến thăm viếng.

Vật liệu cách nhiệt khí mỏng 7,5 cm và cho găng tay giữ nhiệt và kính hiển vi sẽ đủ cho các phi hành gia sử dụng "


Nguyễn Hoàng Thế Anh
www.Zcomity.com