Home Hoa Kỳ Trung Đông Trung Quốc Điện Ảnh Khoa Học Động Vật Bình Luận Kinh Doanh An Ninh Công Nghệ Marvel Châu Á Mẹo vặt

Trump kể một câu chuyện về Chuyên cơ Không Lực Một- Hãng tin AP chứng thực không đúng

Thứ Năm, tháng 11 16, 2017