Súng điện từ Railgun Phiên bản nâng cấp Mạnh và nhanh hơn của Hải Quân Mỹ

tháng 7 25, 2017