Tesla Đề Nghị Mua lại SolarCity với giá 2,6 Tỷ USD

tháng 8 02, 2016