The Home Pizza [TUYỂN DỤNG]

Ngày:07/11/2019  
The Home Pizza [TUYỂN DỤNG]  Nhân Viên Bếp Phụ  Nhân Viên Làm Pizza  Nhân Viên Barista -Nhân Viên Phục Vụ Yêu cầu: chăm chỉ, cởi mở, ham học hỏi, tiếng Anh giao tiếp là...