Tuyển nhân viên kiểm soát côn trùng cho nhà hàng, khách sạn

Ngày:16/11/2018  
no image Do nhu cầu công việc Công Ty có nhu cầu tuyển nhân sự Mô tả công việc: nhân viên kiểm soát côn trùng cho nhà hàng , khách sạn.... Số lượng :...