Cần phụ làm công trình điện nước tư nhân khu vực Dương Đông Phú Quốc

Ngày:07/11/2018  
Cần phụ làm công trình điện nước tư nhân khu vực Dương Đông Phú Quốc Cần phụ làm công trình điện nước tư nhân làm việc tại khu vực Dương Đông - Phú Quốc. Lương theo tuần. Liên hệ ngay số:  070 673 5684 anh (T...