Quy mô thị trường chứng khoán toàn cầu đạt 108,6 nghìn tỷ USD vào năm 2023, tiền điện tử chiếm 1,5%

Ngày:18/01/2024  

 Uviet (18/1/2023): Theo Foresight News, số liệu thống kê từ mindaoyang tiết lộ rằng quy mô thị trường chứng khoán toàn cầu đạt 108,6 nghìn tỷ USD vào năm 2023, trong đó tiền điện tử chiếm 1,5% (1,7 nghìn tỷ USD). Năm 2013, quy mô thị trường chứng khoán toàn cầu là 64 nghìn tỷ USD và tiền điện tử chiếm 0,03% (2 tỷ USD) trong thời gian giữa năm. Trong thập kỷ qua, giá trị thị trường của tiền điện tử đã tăng khoảng 50 lần.