Israel lần đầu tiên trên thế giới sử dụng hệ thống phòng không bằng laser để chống lại hỏa tiễn của Hamas

Ngày:16/10/2023  

Hệ thống Iron Dome sử dụng phương pháp đánh chặn có chọn lọc nhưng mỗi hệ tổ hợp chỉ trang bị có 20 hỏa tiễn đánh chặn, sau mỗi lần phóng sẽ mất nhiều thời gian để nạp đạn, dẫn đến chi phí tấn công là $50.000 cho mỗi lần bắn. 

Các chuyên gia Mỹ đã chỉ ra rằng tỷ lệ đánh chặn phòng không 40% là giới hạn của công nghệ con người, tỷ lệ đánh chặn 90% là không thể. 

Quân đội Israel lần đầu tiên đã đánh chặn thành công hỏa tiễn của Hamas bằng Hệ thống phòng thủ tia năng lượng cao Iron Beam. 

 

Ưu điểm lớn nhất của hệ thống mới là chi phí thấp như tiền điện và số lượng đạn dược không giới hạn, vận tốc ánh sáng siêu nhanh để đạt mục tiêu.