Động đất mạnh ở Morocco khiến hàng ngàn người thương vong

Ngày:09/09/2023  

Uviet (09/9/2023): Một trận động đất mạnh xảy ra bất ngờ khiến hàng ngàn người thương vong tại Morocco.Theo Reuters, ít nhất 632 người thiệt mạng và 329 người khác bị thương.