Ukraine giành lại được một nửa phần lãnh thổ trong 5 tuần phản công

Ngày:24/07/2023  

Ngọai trưởng Mỹ Blinken cho biết: Cuộc phản công của Ukraine đã tái chiếm lại gần 50% lãnh thổ mà Nga đã chiếm được trong cuộc chiến tổng lực và sẽ tiếp tục làm như vậy như một phần của cuộc phản công lớn hơn... 

Phía Hoa Kỳ dự kiến ​​cuộc phản công đang diễn ra chỉ ở giai đoạn sơ khai và sẽ không kết thúc trong những tháng tới. 

Các nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh đã tính toán rằng Ukraine đã giành lại gần như nhiều lãnh thổ trong cuộc phản công kéo dài 5 tuần bắt đầu vào mùa hè khi quân đội N đã chiếm được trong 6 tháng qua: 253:282 km2.

Arestovich: Người Mỹ nói rằng một khi lực lượng chính của quân đội Ukraine tham chiến, tình hình có thể thay đổi đáng kể. Họ cũng thừa nhận rằng hiện tại chúng tôi không triển khai phần lớn lực lượng của mình vì chúng tôi không được trang bị đủ. Quân đội chiến đấu ở tiền tuyến đang hoạt động hiệu quả, để sử dụng ngôn ngữ quân sự của NATO, chúng tôi đang tạo điều kiện cho lực lượng chính tham chiến... 

Cuộc phản công của U đang diễn ra đúng kế hoạch, tin tốt sẽ đến sớm.