Tại khu vực Bakhmut đã xảy ra một số tình huống giao tranh bất ngờ:

Ngày:06/06/2023  

Uviet (6/6/2023): Trước đó, Tư lệnh Lục quân U, Tướng Silsky cho biết, tình hình chiến sự ở Bakhmut đã thay đổi, quân đội N có thể đã thực sự thay đổi cách phòng thủ, số lượng các cuộc tấn công giảm đi và cường độ pháo kích tăng lên rất nhiều. Quân đội U quyết định đình chỉ tấn công sườn Bakhmut để thực hiện nhiệm vụ quan trọng hơn.

Tuy nhiên, quân đội U vẫn đạt được bước tiến lớn ở sườn Bahmut. 

Theo lời kể của lính đánh thuê "Wagner" Prigozin, quân đội N tiếp quản vị trí lính đánh thuê "Wagner" đã trốn thoát, và quân đội U đã nhân cơ hội này để kiểm soát Bahmut, ổn định Berkhovka gần Bachmut. 

Trước đó, Prigozin tuyên bố đã "chiếm đóng hoàn toàn" Bakhmut và tuyên bố sẽ bàn giao toàn bộ khu vực phòng thủ cho quân đội N và lính đánh thuê "Wagner" sẽ rút về hậu phương để nghỉ ngơi.

Khi đó, một số nhà phân tích chỉ ra rằng có lẽ Prigozin đã nhận thức được sự nguy hiểm của Bakhmut nên đã tuyên bố rằng "theo cách này, một khi quân đội U phản công và giành lại Bakhmut , quân đội N sẽ chịu trách nhiệm và "Wagner" sẽ rút lui với vinh dự chiếm được Bakhmut.