Tình hình Bakhmut: TT Zelenskiy điều quân tiếp viện "Ukraine sẽ không nhường một tấc đất!"

Ngày:07/03/2023  Quân đội Nga xông vào Bakhmut ở Udonetsk Oblast, và Ukraina phải đối mặt với sự lựa chọn giữ vững hoặc rút lui. TT Zelensky cho biết ông đã ra lệnh tìm kiếm quân tiếp viện phù hợp để hỗ trợ quân đội Ukraina ở Bakhmut! "Ukraine sẽ không có nơi nào bị bỏ rơi".

TT Zelensky cho biết ông đã nói với Tướng Zaluzny rằng phải tìm được quân tiếp viện phù hợp để hỗ trợ lực lượng Ukr của Bakhmut, nhấn mạnh rằng "không có nơi nào ở Ukr bị bỏ cuộc" trong suốt chiến dịch Donbass, nơi Bakhmut đã là một trong những thành tựu lớn nhất, nhờ từng người. người lính chiến đấu trong khu vực khó khăn nhất này!