CÓ GÌ KHÁC NHAU GIỮ THIÊN VĂN VÀ KHÍ TƯỢNG?

Ngày:20/03/2023  

(VŨ TRỤ HUYỀN BÍ)

Thời xa xưa, người ta thường dùng câu nói “trên biết thiên văn, dưới thông địa lý” để chỉ một người nào đó có học vấn uyên thâm. “Trên biết thiên văn” ở đây được đề cập là bao gồm cả khí tượng trong đó. Theo đà phát triển của khoa học, hiện nay thiên văn và khí tượng đã được tách biệt thành 02 nghành học độc lập. Nói một cách đơn giản, thiên văn học là nghành học chuyên nghiên cứu về nguồn gốc và quy luật hoạt động của các vì sao, mặt trăng, mặt trời, tình trạng bản thân, tác dụng và các mối quan hệ giữa các thiên thể. Trái đất cũng là một thiên thể vì vậy cũng thuộc đối tượng nghiên cứu của các nhà thiên văn.

Phạm vi nghiên cứu của khí tượng học hơi hẹp một chút, chủ yếu là nghiên cứu hoạt động của các tầng khí quyển trên trái đất. Vì vậy, có thể gọi thiên văn và khí tượng là hai nghành hoàn hoàn toàn khác nhau.


Nhưng giữa khí tượng và thiên văn vẫn có mối quan hệ mật thiết. Ví dụ, các nhà khí tượng học rất quan tâm đến việc nghiên cứu tình hình hoạt động của mặt trời của các nhà thiên văn, vì hoạt động của mặt trời có ảnh hưởng đến sự thay đổi khí hậu trên trái đất, Sao băng trên bầu trời, hoặc hơn nữa là các tác động của thiên thạch cũng có thể làm ảnh hưởng đến khí hậu trên trái đất. Các nhà khí tượng học thừa kế thành quả nghiên cứu của các nhà thiên văn, vì vậy có thể gia tăng độ chính xác trong việc dự báo thời tiết.