Ảnh chụp siêu mật độ Sao trong Thiên hà Andromeda

Ngày:09/03/2023  

Có khoảng 500 triệu ngôi sao ở trung tâm của Thiên hà Andromeda trong hình ảnh kính viễn vọng Hubble chụp sau đây...Thật không thể tin được. 
hình ảnh: NASA/ESA/HST STScI.

Cứ một Sao (tương tự như Hệ mặt trời của chúng ta) một ngôi sao là một mặt trời có kích thước lớn nhỏ và màu sắc khác nhau do tuổi tác của chúng, ngôi sao càng lớn sẽ đốt cháy nhiên liệu càng nhanh. 

Như Mặt trời của chúng ta có kích thước lớn gấp 1 triệu lần trái đất.

Mặt trời của chúng ta dược dự báo sẽ đốt hết nhiên liệu trong 5 tỷ năm nữa, khi đó nó sẽ phình to ra và nuốt chửng cả địa cầu.