Xu hướng đi tất bên ngoài giày bắt đầu như thế nào?

Ngày:14/02/2023  

Xu hướng đi tất bên ngoài giày và giầy ống bắt đầu như một cách giữ ấm cho đôi chân mà vẫn sành điệu. Đó là một xu hướng phổ biến của những người nổi tiếng và những người có ảnh hưởng, và đã được nhìn thấy trên sàn diễn của các tuần lễ thời trang trên khắp thế giới ngày nay.