Nga triển khai hệ thống phòng không Viking mới tới Ukraine

Ngày:_ 29/11/2022  
Nga triển khai hệ thống phòng không Viking mới tới Ukraine UvietNet (29/11/2022): Lực lượng Vũ trang Nga đã triển khai phiên bản mới nhất của hệ thống tên lửa đất đối không Buk từ thời Liên Xô tới k...

Tắt tài trợ [X]