Northrop Grumman cung cấp bộ dụng cụ dẫn đường bằng GPS thứ 100.000 cho pháo binh Hoa Kỳ

Ngày:26/09/2022  

UvietNet (26/9/2022): Nhà thầu quốc phòng Mỹ Northrop Grumman đã thông báo về việc cung cấp bộ vũ khí chính xác dẫn đường bằng GPS thứ 100.000 của mình để nâng cấp pháo nòng 155mm thông thường lên cấp độ chính xác gần như tuyệt đối.


Northrop Grumman cho biết trong một bài đăng trên Twitter: “Chúng tôi đang kỷ niệm việc cung cấp Bộ hướng dẫn chính xác thứ 100.000.


Bộ hướng dẫn chính xác (PGK) là một gói sửa đổi để biến pháo 155mm thông thường thành một loại đạn pháo gần như chính xác. Nó cung cấp độ chính xác và độ tin cậy của khả năng ban đầu được cập nhật cho chiến trường trong tương lai.

Sự gia tăng hiệu quả mà khả năng của PGK mang lại cho phép các chỉ huy tác chiến tiếp cận các mục tiêu được chỉ định và nhanh chóng đạt được hiệu quả mong muốn đồng thời giảm thiểu thiệt hại tài sản.

PGK cung cấp khả năng hỗ trợ hỏa lực được cải thiện cho chỉ huy lực lượng cơ động thông qua việc giảm hiệu quả sai số bắn trúng mục tiêu của các loại đạn pháo thông thường. Nó cũng làm giảm số lượng đạn cần thiết để thực hiện một nhiệm vụ cấp bách.

 ----o00o----

www.Uviet.net