Lính Phần Lan lần đầu tiên được trải nghiệm trên Xe chiến đấu bộ binh M2A3 Bradley

Ngày:07/08/2022  

UvietNet (07/8/2022): Lính Phần Lan và Hoa Kỳ lần đầu tiên huấn luyện trên Xe chiến đấu bộ binh M2A3 Bradley tại Niinisalo, Phần Lan. 

Theo thông cáo báo chí từ Đội chiến đấu Lữ đoàn Thiết giáp 3, Quân đoàn 4, Trung đoàn Kỵ binh 10, Đội chiến đấu Lữ đoàn Thiết giáp 3, Sư đoàn Bộ binh 4 là đơn vị đầu tiên tiến hành một cuộc bắn súng M2A3 Bradley ở Phần Lan. Có thể trở thành đơn vị đầu tiên thiết lập địa điểm và cho các quốc gia đối tác đồng minh thấy cách Hoa Kỳ thiết lập và tiến hành hoạt động súng đạn là một trải nghiệm mới đối với các Binh sĩ Hoa Kỳ và Phần Lan.


“Thực tế chúng tôi là những người đầu tiên bắn súng ở đây thật tuyệt vời,” Trung sĩ Quân đội Hoa Kỳ nói. Gage Payne, một trinh sát kỵ binh được chỉ định cho 4-10 Kỵ binh. "Tôi đã không nghĩ về tầm quan trọng của nó cho đến khi chúng tôi bắt đầu thực sự làm mọi thứ ở đây và thiết lập mọi thứ."

“Thật tuyệt khi thấy những người lính Phần Lan quan tâm đến việc huấn luyện của chúng tôi,” Trung sĩ Lục quân Hoa Kỳ nói. Juan Alejandro, một trinh sát kỵ binh được chỉ định cho 4-10 Kỵ binh. “Có thể đào tạo với các quốc gia khác và giúp họ hiểu cách chúng tôi vận hành và chúng tôi vận hành với họ thành thạo, điều đó chỉ giúp chúng tôi trở nên mạnh mẽ hơn nói chung.”


Việc huấn luyện cũng đã phát triển mối quan hệ mà NCO có với binh lính của họ. Đào tạo xây dựng sự gắn kết trong tổ chức khi họ dành thời gian tìm hiểu các Binh sĩ của mình. Việc huấn luyện với các quốc gia khác giúp Binh lính có thể tương tác và có khả năng thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào.


“Làm việc ở đây khiến tôi cảm thấy tuyệt vời, tôi đã phát triển và trở nên tốt hơn với những người lính của mình,” Alejandro nói. “Trở thành một gia đình với quân đội và tạo ra sự gắn kết. Là một NCO, tôi có những người lính trẻ dưới quyền. Chỉ giúp họ tìm ra con đường của mình và biến họ thành những người tốt hơn. Đó là trải nghiệm tuyệt vời nhất mà tôi đã có khi ở đây. "


Đội chiến đấu của Lữ đoàn Thiết giáp 3, Sư đoàn Bộ binh 4, nằm trong số các đơn vị khác, được phân về Quân đoàn V, quân đoàn triển khai tiền phương của Mỹ ở châu Âu, hoạt động cùng với các đồng minh NATO và các đối tác an ninh khu vực.


 ----o00o----

www.Uviet.net