Northrop Grumman cung cấp thân máy bay trung tâm thứ 900 cho các tiêm kích tàng hình F-35

Ngày:19/02/2022  

UvietNet (19/2/2022): Nhà thầu quốc phòng khổng lồ Northrop Grumman đã đánh dấu việc bàn giao thân máy bay trung tâm F-35 Lightning II thứ 900 cho Lockheed Martin vào ngày 14 tháng 02.

Northrop Grumman đã sản xuất thân máy bay trung tâm F-35 kể từ tháng 5 năm 2004.

Sử dụng Dây chuyền lắp ráp tích hợp (IAL) của công ty, thân máy bay trung tâm F-35 được chuyển giao trên ba biến thể máy bay độc đáo. IAL là cơ sở sản xuất đẳng cấp thế giới sử dụng công nghệ tự động hóa và robot mới nhất để thực hiện các nỗ lực sản xuất máy bay lớn trên quy mô lớn.

IAL tối đa hóa khả năng tự động hóa và rô bốt, cung cấp thêm năng lực và khả năng lắp ráp đồng thời đáp ứng các dung sai kỹ thuật không dễ đạt được khi sử dụng các phương pháp thủ công. IAL là trung tâm trong việc sản xuất thân máy bay trung tâm của F-35 cũng như tăng khả năng chi trả, chất lượng và hiệu quả của chương trình. Thiết kế IAL sử dụng phương pháp tiếp cận kỹ thuật hệ thống để tích hợp vận chuyển cấu trúc và công cụ, tự động hóa hệ thống, các ô khoan tự động và cơ khí hóa dụng cụ được phối hợp giữa nhiều trung tâm xây dựng.

Northrop Grumman là đối tác chính của Tập đoàn Lockheed Martin trong việc thiết kế, phát triển, sản xuất và duy trì loại máy bay chiến đấu đa năng này cho Hoa Kỳ và các đồng minh.

Là thành viên chính của nhóm công nghiệp F-35 do hãng Lockheed Martin lãnh đạo, trong khi hãng Northrop Grumman thực hiện một phần đáng kể công việc cần thiết để phát triển và sản xuất máy bay này. Ngoài việc sản xuất thân máy bay trung tâm F-35, Northrop Grumman đã thiết kế và sản xuất radar của máy bay và các thiết bị điện tử hàng không quan trọng khác bao gồm hệ thống phụ điện quang và thông tin liên lạc; phát triển hệ thống nhiệm vụ và phần mềm lập kế hoạch nhiệm vụ; lãnh đạo nhóm phát triển giáo trình hệ thống đào tạo thí điểm và bảo trì; và quản lý việc sử dụng, hỗ trợ và bảo trì các công nghệ có khả năng quan sát thấp của nhóm.

 ----o00o----

www.Uviet.net