Không quân Hoa Kỳ mua tăng cường pháo hạm Gatling

Ngày:16/12/2021  

UvietNet (16/12/2021): General Dynamics cho biết M61A1 Vulcan là một hệ thống pháo Gatling 6 nòng 20mm được trang bị động cơ bên ngoài, tốc độ bắn lên đến 4000 viên mỗi phút. Nó có thể bắn phá xuyên công sự và các phương tiện bọc thép. Cung cấp khả năng hỗ trợ chiến đấu nhẹ, sát thương cao cho nhiều nền tảng trên không, trên bộ và trên biển.


Pháo Vulcan tăng xác suất trúng nhiều mục tiêu khi so sánh với pháo một nòng hoạt động ở tốc độ bắn thấp hơn. Vũ khí M61A1 mang lại độ tin cậy cao hơn tới 10 lần so với pháo một nòng.

Theo thông báo về hợp đồng của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, thỏa thuận mới trị giá 88,2 triệu USD và công việc sẽ được thực hiện tại Williston, Vermont, và dự kiến ​​hoàn thành vào ngày 12 tháng 12 năm 2031.

Cũng lưu ý rằng giải thưởng này là kết quả của việc mua lại từ nguồn duy nhất. Các quỹ Bán Quân Sự Nước Ngoài với số tiền 7,8 triệu đô la sẽ có nghĩa vụ đối với đơn hàng đầu tiên tại thời điểm trao thưởng.

General Dynamics cho biết M61A1 Vulcan là một hệ thống pháo Gatling 6 nòng 20mm được trang bị động cơ bên ngoài, cung cấp khả năng hỗ trợ chiến đấu nhẹ, sát thương cao cho nhiều nền tảng trên không, trên bộ và trên biển.

Pháo Vulcan tăng xác suất trúng nhiều mục tiêu khi so sánh với pháo một nòng hoạt động ở tốc độ bắn thấp hơn. Vũ khí M61A1 mang lại độ tin cậy cao hơn tới 10 lần so với pháo một nòng.

Theo thông báo về hợp đồng của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, thỏa thuận mới trị giá 88,2 triệu USD và công việc sẽ được thực hiện tại Williston, Vermont, và dự kiến ​​hoàn thành vào ngày 12 tháng 12 năm 2031.

Cũng lưu ý rằng giải thưởng này là kết quả của việc mua lại từ nguồn duy nhất. Các quỹ Bán Quân Sự Nước Ngoài với số tiền 7,8 triệu đô la sẽ có nghĩa vụ đối với đơn hàng đầu tiên tại thời điểm trao thưởng.

 ----o00o----

www.Uviet.net