Tàu đổ bộ lưỡng cư mới của Hải quân Hoa Kỳ hoàn thành thử nghiệm trên phiên bản mẫu

Ngày:20/11/2021  

UvietNet (20/10/2021): Thông cáo của Bộ Tư lệnh Hệ thống Biển Hải quân cho biết rằng tàu lưỡn cư lên bờ mới của Hải quân Hoa Kỳ (SSC) đã hoàn thành thử nghiệm chế tạo.

Theo một bản tin gần đây của Bộ Tư lệnh Hệ thống Biển Hải quân Naval Sea Systems Command, tàu đổ bộ thế hệ tiếp theo, Landing Craft, Air Cushion (LCAC) 103 đã hoàn thành thử nghiệm chế tạo vào tuần trước.

Thông cáo cho biết: “Các Thử nghiệm của Nhà sản xuất là cơ hội đầu tiên của Hải quân để đánh giá mức độ sẵn sàng hoạt động của tàu.

LCAC được chế tạo với cấu hình, kích thước và khe hở tương tự như LCAC kế thừa, đảm bảo khả năng tương thích của phương tiện đệm khí thế hệ tiếp theo này với các tàu đổ bộ được trang bị trên boong giếng hiện có, cũng như Bến tàu viễn chinh.

Chương trình SSC hiện đang được sản xuất hàng loạt với LCACs 104-115 đang tiến triển trên dây chuyền sản xuất tại Textron Systems ở Slidell, Louisiana.

Tàu huấn luyện SSC, LCAC 100 và 101 đang trong quá trình đào tạo người vận hành ban đầu và đang trong quá trình thử nghiệm và thử nghiệm sau giao hàng tại Trung tâm Tác chiến Bề mặt Hải quân, Sư đoàn Thành phố Panama.

 ----o00o----

www.Uviet.net