Tại sao xe Tank M1 Abrams không có bộ nạp tự động?

Ngày:15/11/2021  

Khi những chiếc M1 Abrams được thiết kế, không có một bộ nạp tự động đáng tin cậy nào có thể nhanh và tốt hơn bộ nạp thủ công của con người.

Và thực tế là loại tank có 4 người vận hành sẽ luôn tốt hơn xe Tank 3 người (đã loại bỏ tùy chọn của bộ nạp tự động) mặc dù thiết kế xe 3 người có bộ nạp tự động “fastdraw” đã được thực hiện.Bộ nạp đạn của con người nhanh nhẹn, đáng tin cậy và có thể giúp bảo dưỡng xe tăng nhưng với các hiệu chỉnh súng cao hơn, bộ nạp đạn tự động chắc chắn sẽ được sử dụng trên tất cả các xe tank

Sự cố hết đạn có thể ảnh hưởng đến Tank có và không có bộ nạp đạn tự động. Nó phụ thuộc vào nơi lưu trữ đạn.

Leopard 2 với bộ nạp đạn tự động có đạn được lưu trữ trong tháp pháo và trong thân phương tiện.


Nhưng điều đó không ngăn cản việc nấu chín hộp đạn của bạnvà kích nổ toàn bộ số đạn bên trong..


 ----o00o----

Andy Durden

www.Uviet.net