L3Harris nâng cấp hệ thống vũ khí tấn công đầu tiên của Lực lượng Không gian Hoa Kỳ

Ngày:19/11/2021  

UvietNet (19/11/2021): Nhà thầu quốc phòng Hoa Kỳ L3Harris Technologies đã nhận được hợp đồng nhiều năm trị giá 125 triệu USD để sản xuất các hệ thống tác chiến điện tử không gian nhằm bảo vệ các hoạt động quân sự và lính chiến Hoa Kỳ.

Theo thông cáo của công ty, L3Harris sẽ nâng cấp 16 phiên bản Block 10.2 của v (CCS) hoạt động trong Căn cứ Lực lượng Không gian Peterson, Colo., Căn cứ Lực lượng Không gian Vandenburg, California, Trạm Lực lượng Không gian Cape Canaveral, Fla., Và nhiều địa điểm quốc tế .

CCS, được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2004, là một hệ thống tác chiến điện tử không gian có thể vận chuyển được một cách linh động, có thể phủ nhận liên lạc vệ tinh của đối phương được phát triển với sự hợp tác của L3Harris.

Ed Zoiss, Chủ tịch, Hệ thống vũ trụ và trên không, L3Harris, cho biết: “Các hoạt động không gian thành công phụ thuộc vào việc chiếm ưu thế trong phổ điện từ. "Việc từ chối kẻ thù của chúng ta khả năng sử dụng các tài sản không gian của họ bảo vệ các hoạt động của lính chiến Hoa Kỳ."

CCS Block 10.2 thế hệ hiện tại, cũng do L3Harris phát triển, đạt Khả năng Hoạt động Ban đầu vào tháng 03/2020, trở thành hệ thống vũ khí tấn công đầu tiên được Lực lượng Không gian Hoa Kỳ chấp nhận. L3Harris bắt đầu phát triển bản nâng cấp Meadowlands thế hệ tiếp theo vào năm 2019 theo hợp đồng Hỗ trợ Hệ thống Nhiệm vụ Chiến đấu.

CCS Block 10.2 là nền tảng điều khiển không gian trên mặt đất duy nhất của Lực lượng Không gian cung cấp cho các chiến binh các tiêu chuẩn mở mô-đun cho tác chiến điện tử.

Theo ghi nhận của công ty, L3Harris đi đầu trong việc cung cấp các công cụ cho phép hoặc phủ nhận phổ điện từ trong môi trường tranh chấp. Meadowlands chỉ là một trong số các khả năng được cung cấp bởi công ty nhằm bảo vệ các lực lượng Hoa Kỳ và đảm bảo bất kỳ đối thủ tiềm năng nào gặp bất lợi trong lĩnh vực không gian.

 ----o00o----

www.Uviet.net