Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo khi Blue Origin đã thua kiện NASA về việc trao hợp đồng Lunar Lander cho SpaceX?

Ngày:11/11/2021  

Sau khi Blue Origin thua kiện, NASA sẽ tiếp tục làm việc với SpaceX vào Thứ Hai ngày 8/11.

Công ty Blue Origin của tỷ phú Jeff Bezos cho biết họ chấp nhận quyết định này, vì vậy điều đó cho thấy họ sẽ không cố gắng kháng cáo lên tòa án tối cao Hoa Kỳ.

Cuối tháng 11, chúng ta sẽ nhận được phán quyết chỉnh sửa về vụ kiện đã bị bác bỏ. Điều đó có thể có một số chi tiết thú vị.

Quốc hội Hoa Kỳ có thể phân bổ nhiều quỹ hơn cho NASA để họ có thể tham gia vào một nhà cung cấp HLS Tùy chọn A riêng biệt - nhưng điều đó có thể mất vài tuần hoặc vài tháng.

FAA nên cấp phép / cho phép SpaceX tiếp tục phóng Starship từ Boca Chica - nhưng điều đó có thể là vài tuần hoặc vài tháng nữa - thậm chí có thể sau khi SLS đã thử lần đầu tiên phóng tàu Artemis vào tháng 2 năm 2022.

NASA sẽ đánh giá nhiều đề xuất mà họ có về việc tiếp tục đổ bộ lên mặt trăng Artemis ('LETS' hoặc Lựa chọn N). Nếu Blue Origin đặt giá thầu cho điều này, nó có thể sẽ không được thực hiện với tất cả các đối tác "ứng Viên quốc gia" của họ.

Tôi hy vọng NASA yêu cầu các hệ thống đầy tham vọng hơn cho LETS. SpaceX không cần phải thực hiện nhiều thay đổi và nếu Dynetics có thể giảm giá của họ thì hệ thống đó có thể hoạt động tốt với Starship chẳng hạn. Phi thuyền tiếp nhiên liệu cho tàu đổ bộ ALPACA của Dynetics trên quỹ đạo Mặt Trăng.

 ----o00o----

www.Uviet.net