Vũ trụ sụp đổ của Doctor Stranger giúp Watcher thoát khỏi tầm quan sát của Ultron trong What If..? tập 8

Ngày:02/10/2021  
Trong What If tập 8, Ultron sau khi bất ngờ giết chết Thanos đã sở hữu đủ 6 viên đá, hắn ta đã tàn sát và phá huỷ vố số hành tinh trong khắp vũ trụ. Tất cả các siêu anh hùng còn lại cũng chết dưới tay Ultron.

Tại điểm của sự huỷ diệt cuối cùng, vũ trụ đó đã chẳng còn gì để Ultron phá huỷ nữa. Trong một thời gian suy nghĩ của hắn gần như bế tắt và vô nghĩa vì không còn mục đích để tiếp tục tồn tại. Ultron đã nghe được tầng số vũ trụ của The Watcher ở một chiều không gian khác. 

Điều đó cũng tương tự như Doctor Stranger sau khi đạt được trạng thái sức mạnh thực thể vũ trụ, anh phù thuỷ này cũng có thể nghe thấy thấy tiếng thì thầm của Watcher.

Ultron săn tìm Watcher bằng sức mạnh xuyên không gian của 6 viên đá vô cực.
cuối cùng hắn cũng tìm ra Watcher và tử chiến. Mặc dù The Watcher rất mạnh, nhưng cũng không thể chịu nổi sức mạnh của 6 viên đá trong tay Ultron. 

Watcher không phải dạng vừa, ông cân luôn Ultron full đá, mặc dù không thể thắng, nhưng cũng gây khó khăn cho Ultron rất nhiều. Trong khoảnh khắc gần như bị tiêu diệt. The Watcher đã tung một đòn bất ngờ vào Ultron sau đó dịch chuyển đến một vũ trụ đã bị sup đổ bởi Doctor Stranger (phù thuỷ tối thượng phiên bản lầm lỡ)
 


Ảnh: Trong một nổ lực cứu người yêu bị chết do tai nạn giao thông, phù thuỷ đã du hành thời gian vô số lần về quá khứ để cứu cô ấy nhưng không thành công vì đó là điểm thời gian tuyệt đối và cố định không thể thay đổi, ông dược tin là muốn làm điều đó, thì phải có một sức mạnh lớn hơn cả vũ trụ. Phù thuỷ. ông đã thử một phương cách là hấp thụ toàn bộ sức mạnh của vũ trụ để thay đổi điểm "thời gian tuyệt đối đó". Sau khi hấp thụ sức mạnh của vô số các linh vật huyền bí thời cổ đại, đã giúp Doctor đạt đến cảnh giới thực thể. Thậm chí ông đã nhìn thấy Watcher dễ dàng.


Tại vùng không gian sụp đỗ cuối cùng này, nơi mà vũ trụ đó bị phá huỷ bởi chính sự lầm lỡ của Doctor Stranger. Vũ trụ sụp đổ đó khiến Ultron không thể phát hiện và nhìn thấy.

What If tập 9 được mong đợi Phù thuỷ tối thương phiên bản độc ác sẽ tiêu diệt Ultron để cứu đa Vũ trụ.

 ----o00o----

www.Uviet.net