Tỉ số tín nhiệm dành cho Biden sụt giảm kỷ lục mới

Ngày:29/10/2021  

UvietNet (29/10/2021): Tổng thống Joe Biden hiện có 43% tán thành và 51% không tán thành (Chính trị rõ ràng thực tế). Bạn có nghĩ rằng do những con số tiêu cực của Biden. Đảng Cộng Hoà GOP có khả năng sẽ quay trở lại để chiếm Hạ viện cũng như đa số Thượng viện vào năm 2022?

Biden Sau chuỗi ngày 8 tháng cày phá kinh tế Hoa Kỳ bằng các chính sách đi ngược thành quả tốt đẹp của cựu tổng thống Donald Trunp gây dựng trước đó. Giờ đây Biden đã gây ra nạn thiếu nguồn cung hàng tiêu dùng trên khắp đất nước Hoa Kỳ, giá cả nhiên liệu tăng đột biến, người dân Mỹ phải trả phí cao hơn gấp đôi trong nhu cầu sinh hoạt hằng ngày. Lạm phát ở tăng cao. Vấn đề thảm hoạ người nhập cư bất hợp pháp gây khủng hoản biên giới Hoa Kỳ khi hàng trăm ngàn người nhập cư bất hợp pháp tràng vào khắp nước Mỹ qua đường biên giới mở trong chính sách của Biden. Đó là chưa kể các hậu quả khác mà Tổng thống Biden đã mang lại trước đó cho Hoa Kỳ.

Đây là từ một báo cáo gần đây của CNN, Joe Biden hiện có 43% tán thành và 51% không tán thành. Những gì CNN cố tình che giấu là mức tín nhiệm Biden đã giảm xuống chỉ còn 31% với các tổ chức thăm dò độc lập khác. Con số đó thậm chí còn thấp hơn mức xếp hạng của Trump từng có với những người Độc lập.

 ----o00o----

www.Uviet.net