Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ nhận hệ thống điều khiển hỏa lực cải tiến cho các vũ khí nhỏ

Ngày:05/10/2021  

UvietNet (05/10/2021): Công ty quốc phòng Smart Shooter của Israel, công ty sản xuất các hệ thống điều khiển hỏa lực sáng tạo cho các vũ khí nhỏ, đã thông báo rằng Phòng thí nghiệm Chiến đấu của Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, thông qua Văn phòng Khả năng Nhanh (MCRCO), gần đây đã mua một số hệ thống SMASH 2000 để Kiểm tra & Đánh giá.


Theo ghi nhận của công ty, các hệ thống sẽ được chuyển giao vào mùa thu năm nay.

Công ty cũng đã ký thỏa thuận hợp tác nghiên cứu và phát triển với Trung tâm Tác chiến Bề mặt Hải quân Hoa Kỳ, Bộ phận Cần trục (NSWC Crane). Theo thỏa thuận này, Hải quân Mỹ sẽ đánh giá việc sử dụng công nghệ SMASH trên tàu và tàu cho mục đích Chống các máy bay không ngườ lái có vũ trang UAS.

Sự hợp tác này nhằm thực hiện tích hợp và đánh giá chung công nghệ của Smart Shooter với vũ khí và đạn dược hiện đang hỗ trợ sứ mệnh của Hải quân Hoa Kỳ.


Với xác suất bắn trúng tăng lên đối với các hệ thống máy bay không người lái cỡ nhỏ (sUAS) và phạm vi tương tác tăng lên, công nghệ SMASH của Smart Shooter đã chứng minh tiềm năng tăng khả năng của Hải quân trong việc tham gia sUAS ở cấp độ cá nhân - sử dụng vũ khí và đạn dược hiện có trong kho.

 ----o00o----

www.Uviet.net