Hoa Kỳ đã chọn Oshkosh Defense để tham gia Giai đoạn Thiết kế Ý tưởng cho chương trình Phương tiện Chiến đấu Có Người lái Tùy chọn (OMFV)

Ngày:14/10/2021  

UvietNet (14/10/2021): Vào tháng 7 năm 2021, Quân đội Hoa Kỳ thông báo rằng họ đã chọn Oshkosh Defense để tham gia Giai đoạn Thiết kế Ý tưởng cho chương trình Phương tiện Chiến đấu Có Người lái Tùy chọn (OMFV) của Quân đội Hoa Kỳ. 


Oshkosh Defense hợp tác với Pratt Miller Defense, Hanwha Defense USA, Rafael Advanced Defense Systems, QinetiQ Inc. và Plasan.

Trong suốt tuần, cty sẽ giới thiệu nhóm Oshkosh Defence OMFV và nêu bật chuyên môn tốt nhất của họ về các phương tiện chiến đấu mặt đất, tháp pháo, áo giáp và tính năng tự động hoá. # AUSA2021

 ----o00o----

www.Uviet.net