Google AdSense chuyển sang mô hình đấu giá quảng cáo theo mô hình first-price

Ngày:08/10/2021  
Đến cuối năm, các nhà quảng cáo có thể trả toàn bộ số tiền giá thầu của họ thay vì giá thầu cao thứ hai.

Google sẽ chuyển AdSense từ mô hình đấu giá theo giá Second-highest sang kiểu đấu giá first-price vào cuối năm 2021, công ty đã công bố hôm thứ Năm. Nhà quảng cáo hoặc nhà xuất bản không phải thực hiện hành động nào và những thay đổi này sẽ tự động xảy ra.


Đấu giá theo giá đầu tiên so với đấu giá theo giá thứ hai. Trong cuộc đấu giá theo kiểu Second-highest, giá cuối cùng mà người thắng cuộc trả được xác định bằng giá trả cao thứ hai. Trong first-price, giá cuối cùng giống với giá trúng thầu.


Điều này sẽ đơn giản hóa mọi thứ cho các nhà quảng cáo, Google nói. “Trên các nền tảng bán quảng cáo hiển thị hình ảnh, đấu giá theo giá first-price đơn giản hóa trải nghiệm mua hàng cho các nhà quảng cáo vì giá cuối cùng phản ánh giá thầu của người chiến thắng”, Google cho biết trên trang Câu hỏi thường gặp về việc AdSense chuyển sang đấu giá first-price.

Sản phẩm AdSense nào bị ảnh hưởng. Việc chuyển đổi sang đấu giá theo giá đầu tiên chỉ ảnh hưởng đến AdSense cho Nội dung, AdSense cho Video và AdSense cho Trò chơi. Nó không ảnh hưởng đến AdSense cho Tìm kiếm hoặc AdSense cho Mua sắm.


Tại sao chúng tôi quan tâm. Việc chuyển sang đấu giá kiểu first-price sẽ điều chỉnh AdSense với Ad Manager và AdMob, cả hai đều đã hoạt động theo mô hình đó. Đặt giá thầu thắng cuộc bằng giá thực tế mà nhà quảng cáo phải trả có thể giúp một số nhà quảng cáo lập kế hoạch chi tiêu dễ dàng hơn.


Tuy nhiên, đấu giá theo first-price có nghĩa là giá cuối cùng mà nhà quảng cáo chiến thắng trả thường sẽ cao hơn so với giá trong mô hình Second-highest. Người quản lý chiến dịch nên thông báo cho các bên liên quan về thay đổi này vì nó có thể ảnh hưởng đến ngân sách của họ.

Google cũng cho biết rằng các nhà xuất bản có thể sẽ không thấy sự thay đổi trong thu nhập của họ do kết quả của quá trình chuyển đổi này: “Do môi trường đấu giá động, chúng tôi không thể dự đoán các nhà xuất bản AdSense cụ thể sẽ bị ảnh hưởng như thế nào. Tuy nhiên, về trung bình, chúng tôi dự kiến ​​tác động đến thu nhập của nhà xuất bản AdSense nói chung từ việc chuyển sang đấu giá theo giá first-price là không có ý nghĩa. Khi Ad Manager chuyển sang hình thức đấu giá theo giá first-price, sẽ có tác động trung bình đến hơi tích cực đối với thu nhập của các nhà xuất bản, ”công ty cho biết .