Bạn nên liên kết với Symbiote nào trong số tất cả chúng? Tại sao?

Ngày:13/10/2021  
Symbiote kết hợp với vật chủ chúng giống như một áo giáp sinh học, chúng là một loài sinh vật cộng sinh ngoài Trái đất hư cấu xuất hiện trong truyện tranh của Mỹ do Marvel Comics xuất bản, phổ biến nhất là cùng với Người Nhện. Các sinh vật cộng sinh hình thành một liên kết cộng sinh với vật chủ của chúng, qua đó một thực thể duy nhất được tạo ra.Trong số các Symbiote có tố chất tích cực có lẽ Toxin là ngon lành nhất


Symbiote thứ 1000, và là nơi sinh ra của những cuộc tàn sát. Anti-Venom đứng thứ hai nhưng không gì so sánh được với Toxin (ngoại trừ có thể là Ác thần Knull).

Thay vì kiểm soát vật chủ của nó, Toxin thích lắng nghe nó và nghe theo lời khuyên của họ. Điều này dẫn đến việc Toxin có ý thức về đạo đức.

Ngoài ra Toxin này mạnh hơn nhiều so với Venom và Carnage về sức mạnh thô. Toxin có những đặc điểm từ nọc độc và sự tàn sát, bao gồm: khả năng bám vào bề mặt, chế tạo vũ khí không có tua, quấn vải không giới hạn và ngụy trang nhỏ. Sau khi gắn bó với Eddie Brock, nó cũng phát triển một vết cắn có nọc độc.

 ----o00o----

www.Uviet.net