Sao Bắc Polaris trong thiên hà có hành tinh nào không?

Ngày:16/09/2021  
Polaris, hay cụ thể hơn là Polaris Aa, là một ngôi sao khổng lồ, lớn gấp gần 40 lần Mặt trời và sáng hơn một nghìn lần. Nó được quay quanh bởi một ngôi sao khác, Polaris Ab, một ngôi sao khá bình thường, giống Mặt trời ở khoảng cách gần bằng sao Thiên Vương. Polaris Aa là một biến Cepheid, có nghĩa là nó đang trong quá trình di chuyển ra khỏi chuỗi chính và xung quanh độ sáng trong suốt nhiều tuần.

Những yếu tố này cùng nhau làm cho hệ thống Polaris A trở thành một ngôi nhà khó có thể sống được. Con quái vật hung hãn, xung động ở giữa, và con bò đực trên dây xích quay xung quanh nó, có nghĩa là, ngay cả khi bất kỳ hành tinh nào có thể hình thành trong một maelstrom như vậy, chúng cũng đã bị phóng xạ đốt cháy.

Nhưng hệ thống có một ngôi sao thứ ba, Polaris b, chỉ là một ngôi sao bình thường, giống như mặt trời của chúng ta và quay quanh As ở khoảng cách 2400 AU. Hoàn toàn hợp lý khi có thể có các hành tinh xung quanh nó, thậm chí có thể là những hành tinh có thể sinh sống được.

www.Uviet.net