Những thanh Necrosword của Hela được làm bằng thứ gì?

Ngày:16/09/2021  
Trong MCU wiki nói rằng chúng là những binh khí theo chủ nghĩa obsidian .

Necroswords là những thanh kiếm obsidian được tạo ra và xử lý bởi thần chết của người Asgard, Hela; được cung cấp bởi năng lượng hoại tử mà cô ấy hấp thụ từ vùng đất Asgard.
Hela còn nguy hiểm hơn Thanos rất nhiều. Quyền năng rất lớn, cùng khả năng phục hồi tổn thương ngay lập tức.

Gíap bằng kim loại uru của chiến binh Asgard cũng dễ dàng bị Hela xuyên thủng.


Nhưng nó chắc chắn không phải là những thanh obsidian bình thường , vì nó có thể xuyên thủng áo giáp Uru và gây hại cho những sinh vật bền bỉ như Thor và quỷ lửa Surtur.

Ngay cả Thor sấm sét cũng không thể trụ nổi trước sức mạnh của Hela

Nó có thể xuyên thủng và gây hại cho những sinh vật bền bỉ như quỷ lửa Surthur khổng lồwww.Uviet.net