Liệu Dự án Manhattan có đủ khả năng để đánh bại Đức Quốc xã khi họ đã đánh bại Liên Xô?

Ngày:11/09/2021  
Fat Man đang được chuẩn bị cho việc thả rơi ở Nagasaki, tại Phòng thí nghiệm Quốc gia Los Alamos.

Có, nếu nó là cần thiết. Các cuộc ném bom thông thường đã lấy đi hầu hết các ngành công nghiệp và khả năng tiến hành chiến tranh của Đức. Nhưng ngay cả khi không có các cuộc ném bom thông thường, Mỹ vẫn có đủ vũ khí hạt nhân để đánh bại Đức.Chỉ có Mỹ mới có khả năng tinh chế uranium và plutonium trên cơ sở công nghiệp. Dự án Manhattan được thiết kế để xây dựng toàn bộ ngành công nghiệp chế tạo bom. Nó có thể tạo ra khoảng ba quả bom plutonium mỗi tháng và một quả bom uranium mỗi tháng hoặc hai. Kết hợp hai thứ phóng xạ plutonium và uranium cũng được coi là một cách để tiêu thụ kho dự trữ.

Mỹ đang cân nhắc thả quả bom thứ ba xuống Nhật Bản. Theo cuộc trò chuyện đã được giải mật, có một quả bom thứ ba được thả vào ngày 19 tháng 8. "Lần bắn thứ ba" này sẽ là quả bom Fat Man thứ hai (plutonium), giống như quả bom ném xuống Nagasaki. Các quan chức này cũng vạch ra kế hoạch Mỹ sẽ thả thêm 7 quả bom nữa vào cuối tháng 10.

Vì vậy, ngay cả sau khi đánh bại Nhật Bản, Mỹ vẫn có thể sản xuất 3-4 quả bom nguyên tử mỗi tháng. Rõ ràng là đủ để đánh bại Đức Quốc Xã thời đó.

www.Uviet.net