Google AdSense trả cho bạn bao nhiêu cho mỗi lượt xem?

Ngày:18/09/2021  
Là một nhà xuất bản thiết lập quảng cáo hiển thị hình ảnh để kiếm tiền từ nội dung của bạn, đó là một câu hỏi rất chính đáng. Tuy nhiên, chỉ dựa trên câu hỏi, không thể đưa ra câu trả lời, vì doanh thu AdSense sẽ phụ thuộc vào một số yếu tố nhất định: Phụ thuộc vào Sản phẩm kiếm tiền được sử dụng của bạn


Các sản phẩm adsense khác nhau có doanh thu tiềm năng khác nhau, có thể là 
 • AdSense cho Nội dung,
 • AdSense cho Tìm kiếm
 • AdSense cho Trò chơi
 • AdSense cho Video, v.v.

Định giá của các quảng cáo của Adsense:

Điều này sẽ phụ thuộc rất nhiều vào ngân sách của nhà quảng cáo, giá thầu của họ, liệu quảng cáo có đang tạo nhấp chuột cho người dùng của bạn hay không, v.v.

Bối cảnh nơi quảng cáo được hiển thị:

 • Một trang web nói về tài chính và sức khỏe có thể có doanh thu trên mỗi trang cao hơn so với web tin tức chung chung.
 • Vị trí địa lý của người dùng cũng sẽ ảnh hưởng đến doanh thu
 • Như bạn có thể thấy, rất nhiều yếu tố có tác dụng khi xác định doanh thu cuối cùng của bạn.

AdSense có thể trả từ 0,10 đô la RPM (doanh thu mỗi nghìn lượt xem) đến cao nhất là 10 đô la RPM, thậm chí cao hơn tùy thuộc vào loại quảng cáo, chất lượng nội dung và ngữ cảnh.

Google tính phí nhà quảng cáo trên cơ sở nhấp chuột quảng cáo.

 • Là một nhà xuất bản, bạn sẽ nhận được 68 phần trăm số lượng nhấp chuột (và 51% khi nói đến Google AdSense cho tìm kiếm)
 • Hoa hồng bạn sẽ nhận được chủ yếu phụ thuộc vào sự cạnh tranh cũng như CPC trong một thị trường ngách.
 • Hầu hết các trường hợp, hoa hồng cho mỗi nhấp chuột sẽ nằm trong khoảng từ $ 0,20 đến $ 15. Ngoài ra, phần lớn các ngách kiếm được ít hơn 3 đô la một lần nhấp cho các nhà xuất bản. Một số ngách có thể mang lại nhiều lợi nhuận hơn.
 • Bạn sẽ cần phải có 10.000 lượt xem mỗi ngày để kiếm khoảng 20 đô la một ngày từ CPM (mỗi ngàn lần hiển thị)
 • Quảng cáo qua Google AdSense. Bạn cần trung bình 4000 người truy cập trang web của bạn hàng ngày, tỷ lệ nhấp chuột 1% 40 người có thể nhấp chuột.
 • Ví dụ: Nếu Google trả cho bạn khoảng 0,5 đô la cho mỗi lần nhấp, thì bạn cần có trung bình 40 nhấp chuột mỗi ngày để tạo ra khoảng 20 đô la (0,50 mỗi nhấp chuột x 40 nhấp chuột = 20 đô la)
 • Nó phụ thuộc vào Giá thầu CPC - có nghĩa là CPC phụ thuộc vào việc bạn sử dụng từ khóa.
 • Nếu bạn chọn một từ khóa CPC cao và viết toàn bộ bài viết chi tiết về một từ khóa cpc cao cụ thể, thì CPC sẽ tự động tăng lên.


Tuy nhiên, Kiếm được số tiền trên 1000 lần xem trang, chỉ làm tăng Tỷ lệ hiển thị, và theo tôi nếu CPC của bạn là 0,10 đô la cho mỗi nhấp chuột, thì tỷ lệ hiển thị trên 1000 lần xem của bạn sẽ gần khoảng 0,5 đô la.


www.Uviet.net