Các sao đôi có thể quay quanh nhau gần như thế nào và chúng có thể chạm vào nhau không?

Ngày:04/09/2021  
Không chỉ các ngôi sao có thể chạm vào nhau như trong các nhị phân tiếp xúc mà thậm chí có thể có các ngôi sao nằm bên trong các ngôi sao khác.

Trong hình trên, 2 ngôi sao quay xung quanh khối tâm của chúng, được gọi là tâm điểm, và chúng gần nhau đến mức chúng chạm vào nhau.


Ngoài ra còn có một loại sao giả định được gọi là vật thể Thorne-Żytkow, là một sao khổng lồ đỏ với một ngôi sao neutron bên trong nó. Nó được nhà vật lý thiên văn người Ba Lan Anna Żytkow và nhà vật lý người Mỹ Kip Thorne đưa ra giả thuyết tồn tại lần đầu tiên vào năm 1977.

Một ngôi sao kỳ lạ như vậy có thể hình thành do va chạm của các ngôi sao lang thang tự do hoặc từ một ngôi sao đôi nơi một trong những ngôi sao kết thúc vòng đời của nó như một ngôi sao neutron và ngôi sao kia phình to sau pha chuỗi chính của nó để trở thành một sao khổng lồ đỏ, sau đó bị nhấn chìm ngôi sao neutron. Người ta cũng đưa ra giả thuyết rằng nó có thể hình thành nếu một ngôi sao có bạn đồng hành đi lên siêu tân tinh và có một vụ nổ không đối xứng đẩy ngôi sao neutron còn lại có một số vận tốc về phía bạn đồng hành của ngôi sao không phải neutron của nó, điều này có thể khiến nó kết thúc bên trong nó. .

Hiện tại không có ngôi sao nào được xác nhận như thế này, nhưng có một ứng cử viên tên là HV2112, được giả thuyết là ngôi sao Thorne-Żytkow trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến năm 2018. Sau khi dữ liệu được khảo sát lại, nó hóa ra là dương tính giả. 

Câu hỏi đặt ra là: Các sao đôi có thể quay quanh nhau gần như thế nào và chúng có thể chạm vào nhau không? Một số ví dụ là gì?

Câu trả lời: Không chỉ các ngôi sao có thể quay quanh nhau gần đến mức chúng có thể chạm vào nhau. Ngoài ra còn có một loại sao giả định, được gọi là thiên thể Thorne-Żytkow, nơi có một ngôi sao bên trong một ngôi sao khác.

www.Uviet.net