Trung Quốc thỏa thuận với Taliban để mua Black Hawk. Điều đó có giúp tăng cường khả năng thiết kế của họ không?

Ngày:25/08/2021  
Có. Nếu trung Quốc mua dược mẫu trực thăng Black Hawk mới của Mỹ, họ sẽ bắt đầu sao chép một số chi tiết bề ngoài đáng kể. Tuy nhiên nó cũng không giúp ích gì nhiều cho việc sản suất chất lượng các thành phần kết hợp khác. 
Ảnh: Lực lượng Taliban đã chiếm gần như toàn bộ lãnh thổ Afghanistan sau khi Biden kém cỏi cho rút hoàn toàn quân đội khỏi quốc gia trung đông này theo cách sai lầm, đã để lại rất nhiều vũ khí và trang thiết bị quân sự của Mỹ sản xuất trong đó có hơn 40 máy bay trong đó có trực thăng Black Hawk và các máy bay không người lái đắc tiền, lọt vào tay phiến quân Taliban.

Nó sẽ cung cấp cho Trung Quốc một bản sao khác của thiết kế 45 năm tuổi mà họ đã biết kể từ khi mua một vài chiếc vào năm 1984.

Nó không mang lại cho họ điều gì mà họ chưa có. Trung Quốc đã bay bản sao Blackhawk của họ từ năm 2013. Kể từ đó, có nhiều phiên bản trực thăng của Trung quốc ra đời, nhưng chất lượng an toàn thì vẫn là còn là một câu hỏi.

www.Uviet.net