Trái đất có thể tồn tại nếu không có các ngôi sao?

Ngày:15/08/2021  
Chắc chắn, tại sao không. Bản thân Trái đất có thể tồn tại vô thời hạn cho đến khi bị phá hủy bởi một ngôi sao hoặc bị một lỗ đen nuốt chửng.
Tuy nhiên, sự sống trên Trái đất sẽ bị diệt vong nếu không có các vì sao. Đặc sản, ngôi sao của chúng ta chính là: Mặt trời.
Trái đất có thể tồn tại nếu không có các ngôi sao
Mặt trời tỏ nhiệt. Trái đất ở vùng Goldilocks cận mặt trời, nơi mà nhiệt độ không quá nóng hoặc quá lạnh, nơi ấm áp để nước có thể tồn tại ở dạng lỏng tạo điều kiện thích hợp cho sự sống sinh sôi nảy nở và tiến hoá.

Không gian mở, đặc biệt là không gian giữa các thiên hà, không gian liên thiên Hà vô cùng lạnh lẽo chỉ trên độ 0 tuyệt đối (-455F hoặc -270C). Không gian rộng lớn giữa các thiên hà nó lớn đến nỗi không có ngôi sao nào đủ gần để làm ấm trái đất ngoài mặt trời hiện nay.

Nếu không có một Ngôi sao (Mặt trời), chỉ trong vài giờ nữa, hầu hết sự sống trên bề mặt Trái đất sẽ đóng băng, và trong vài ngày (làm thế nào chúng ta chịu đựng nổi những ngày không có Mặt trời?) Tất cả sự sống sẽ chết hết. Nếu bằng cách nào đó một vài người có thể sống sót trên trạm vũ trụ ISS hoặc một nơi nào đó sinh tồn, rồi họ chắc chắn cũng sẽ hết lương thực rồi cũng chết vì cái đói và lạnh.

www.Uviet.net